تقدیر از مسئول شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان کرمان

در گردهمایی شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان های کشور از مهندس مهدیه نکویی مسئول شورای بانوان خیر مدرسه ساز اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

شایان ذکر است در این گردهمایی دکتر رخشانی مهر معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس کشور ، دکتر قربانی مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان نوسازی کشور و خانم خدیجه نیزاری رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز حضور داشتند.