- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

رزومه تخصصی دکتر رجائی

۱٫ متولد ۱۳۴۸ شهرکرمان

۲٫ دانش آموخته مهندسی عمران، کارشناس ارشد مدیریت عالی اجرایی(EMBA)، دکترای مدیریت اجرایی استراتژیک

۳٫ دکترای مدیریت حرفه ای (DBA)

۴٫دکترای افتخاری مدیریت از بنیاد توسعه مدیریت(EFMD)

۵٫عضو اصلی مجمع مدیران دانش بنیان

۶٫ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمان از سال ۸۷ تا کنون

۷٫ مدرس رشته های عمران و معماری دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران کرمان

۸٫ کارشناس رسمی قوه قضاییه در رشته راه و ساختمان

۹٫ کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان

۱۰٫ عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، دارای پروانه پایه یک نظارت، محاسبه و اجرا ​