034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

کمپین# همه برپا با شعار “کلاس گرم- مدرسه امن”

0 Comments

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، این کمپین با هدف جذب مشارکت خیرین برای تأمین سیستم‌های گرمایشی استاندارد در مدارس کشور و از سوی جامعه خیّرین مدرسه‌ساز راه اندازی شده است.شماره حساب ۱۴۳۰۰۳۰۰۶۵ بانک ملت شعبه پل رومی تهران ویژه جمع‌آوری هدایا و کمک‌های جمع شده در این طرح است.

طراحی سایت