- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

افتتاح و بهره برداری از ۱۴ پروژه مدرسه سازی و ساخت یک باب خوابگاه دانش آموزی در استان کرمان در دهه مبارک فجر

این قسمت از سایت متعلق به اعضای سایت می باشد جهت درسترسی به این بخش اگر عضو سایت می باشید وارد شوید در غیر اینصورت ثبت نام نمایید

New User Registration
*Required field