- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

حضور همکاران اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

photo_2019-02-12_08-46-54 (2)
[1]
photo_2019-02-12_08-46-54
[2]
photo_2019-02-12_08-46-55 (2)
[3]
photo_2019-02-12_08-46-55
[4]
photo_2019-02-12_08-46-56
[5]
photo_2019-02-12_08-46-58
[6]
photo_2019-02-12_08-46-59 (2)
[7]
photo_2019-02-12_08-46-59
[8]
photo_2019-02-12_08-47-00 (2)
[9]
photo_2019-02-12_08-47-00
[10]
photo_2019-02-12_08-47-01 (2)
[11]
photo_2019-02-12_08-47-01
[12]
photo_2019-02-12_08-47-03
[13]
photo_2019-02-12_08-47-04
[14]