کد خبر: 1667

تاریخ انتشار: اسفند ۵, ۱۳۹۷

مناقصه نیمه اول

مدرسه یک کلاسه ۷۶ متری گرم خشکhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/madrese-1-kelase-76-garm-khoshk.zip مدرسه یک کلاسه ۷۶ متری گرم مرطوبhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/madrese1-kelase-76-garm-martob.zip

مدرسه یک کلاسه ۷۶ متری گرم خشکhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/madrese-1-kelase-76-garm-khoshk.zip

مدرسه یک کلاسه ۷۶ متری گرم مرطوبhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/madrese1-kelase-76-garm-martob.zip

دیدگاه بسته شده است.

لینک های مرتبط
لینک های مرتبط
previous arrow
next arrow
Slider