034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

همخوانی اقیلم و فرهنگ منطقه در اجرای پروژه ها دستور کار کمیته های تخصصی

0 Comments

مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان در سومین جلسه کارگروه زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری برنامه اجرایی سند تحول بنیادین بر همخوانی و هماهنگی شرایط فرهنگی و اقلیمی استان کرمان که ۱۱ درصد وسعت کشور را دارد، در تامین فضاهای آموزشی و پرورشی در کمیته های تخصصی تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان دکتر غلامرضا رجایی در سومین جلسه کارگروه زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری برنامه اجرایی سند تحول بنیادین اظهار داشت: استان کرمان با توجه به اینکه ۱۱درصد از وسعت ایران را به خود اختصاص داده و شرایط اقلیمی و فرهنگی متفاوت و متنوعی دارد، کمیته های تخصصی کارگروه بایستی شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه را مد نظر قرار دهند.

وی همچنین همخوانی و هماهنگی شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه و رعایت این شرایط در تامین فضاهای آموزشی و پرورشی را از سیاست های سند تحول بنیادین دانست و خاطر نشان کرد: دکتر بطحایی مقام عالی وزارت آموزش و پرورش و دکتر رخشانی مهر رییس سازمان نوسازی مدارس کشور نیز بر توجه ویژه به شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه در ساخت مدارس تاکید دارند.

رجایی با اشاره به اینکه دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین و اجرا و پیاده سازی موفق راهکارها و سیاست های این سند همکاری و همدلی همه جانبه کمیته های تخصصی و اعضای کمیته را می طلبد، در ادامه افزود: ارایه پیشنهاد های تحولی کمیته های تخصصی مورد تاکید است تا بتوان با بهینه سازی هزینه ها، راهکارهای سند را به بهترین شکل ممکن به مرحله اجرا در آورد.

دکتر رجایی رییس کارگروه زیرنظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری استان کرمان تصریح کرد: اجرای راهکارهای سند تحول بنیادین در زیر نظام تامین فضا در استان کرمان نسبت به استان های دیگر از شرایط ویژه تری برخوردار می باشد و دلیل این مدعا آن است که استان کرمان مرکز جنوب‌شرق کشور بوده و به نوعی مرجع صنعتی، فرهنگی، سیاسی، کشاورزی دانشگاهی-علمی، مذهبی و سایر شاخص‌ها در میان استان‌های منطقه جنوب شرق کشور است.

طراحی سایت