034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

برگزاری بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در چهارم اردیبهشت ماه سال جدید

0 Comments

مهندس واعظی معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان از برگزاری بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استانی در چهارم اردیبهشت ماه سال جدید خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان، مهندس واعظی در جلسه ستاد اجرایی بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان از برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز استان کرمان در چهارم اردیبهشت ماه خبرداد و اظهار داشت: قبل از برگزاری جشنواره استانی از خیرین مدرسه ساز شهرستان ها و مناطق سراسر استان در جشنواره های مدرسه ای تجلیل و تکریم به عمل می آید.

مهندس واعظی در زمینه جشنواره های مدرسه ای توضیح داد: این جشنواره ها که در همان مدرسه ای که خیر مشارکت کرده و ساخته است، با همکاری مجامع شهرستانی خیرین مدرسه ساز برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری جشنواره های  مدرسه ای را تجلیل و تکریم خیر نیکوکار در حضور دانش آموزان ، اولیای دانش آموزان و معلمان آن مدرسه عنوان کرد.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان تصریح کرد: برگزاری جشنواره های خیرین بصورت مدرسه ای، موجب می شود دانش آموز هم خیر نیکوکار را بشناسد و او را تکریم کند و هم با نیت آن خیر برای ساخت مدرسه یا هر فضای آموزشی و پرورشی آشنا شود و رفتار و عمل، خیر نیکوکار مدرسه ساز را الگوی خود قرار دهد.

طراحی سایت