034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

تقدیر از مسئول شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان کرمان

0 Comments

در گردهمایی شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان های کشور از مهندس مهدیه نکویی مسئول شورای بانوان خیر مدرسه ساز اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان با اهدای لوح سپاس تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

در این گردهمایی دکتر رخشانی مهر معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور،دکتر قربانی مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان نوسازی کشور و خانم خدیجه نیزاری رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز کشور حضور داشتند و از پوستر بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز نیز رونمایی شد.

طراحی سایت