- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

تقدیر از مسئول شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان کرمان

در گردهمایی شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان های کشور از مهندس مهدیه نکویی مسئول شورای بانوان خیر مدرسه ساز اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان با اهدای لوح سپاس تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

در این گردهمایی دکتر رخشانی مهر معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور،دکتر قربانی مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان نوسازی کشور و خانم خدیجه نیزاری رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز کشور حضور داشتند و از پوستر بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز نیز رونمایی شد.