034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

کسب رتبه دوم بخش طراحی همایش بین المللی مدرسه ایرانی – معماری ایرانی توسط مهندس عقیل زمانی

0 Comments

مهندس عقیل زمانی از نیروهای حوزه معاونت فنی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان موفق شد در همایش بین المللی مدرسه ایرانی – معماری ایرانی به میزبانی یزد رتبه دوم بخش طراحی راکسب نماید.

همایش بین المللی مدرسه ایرانی- معماری ایرانی با حضور دکتر رخشانی مهر معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور در شهر یزد برگزار شد و مهندس عقیل زمانی نیروی دفتر فنی اداره کل نوسازی استان کرمان موفق شد با طراحی پروژه مدرسه ۹ کلاسه ابتدایی اشرفی اصفهانی شهر کرمان رتبه دوم را به خود اختصاص دهد، روابط عمومی این اداره کل کسب این موفقیت ارزشمند را به آقای مهندس عقیل زمانی تبریک گفته و توفقیات بیش از پیش را برای ایشان آرزومندیم.

طراحی سایت