034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

مدیرکل آموز ش و پرورش استان کرمان : بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد فضاهای آموزشی استان کرمان توسط خیرین ساخته شد

0 Comments

مدیرکل آموزش و پرورش استان، در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل نوسازی مدارس استان با بیان اینکه خدمات اداره کل نوسازی مدارس از بدو شکل گیری همگام با نظام تعلیم و تربیت بوده، نقش این سازمان در ساخت فضاهای آموزشی را تعیین کننده خواند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان کرمان، احمد اسکندری نسب، مدیرکل آموزش و پرورش استان، در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل نوسازی مدارس استان با بیان اینکه خدمات اداره کل نوسازی مدارس از بدو شکل گیری همگام با نظام تعلیم و تربیت بوده، نقش این سازمان در ساخت فضاهای آموزشی را تعیین کننده خواند.

وی جذب و مشارکت خیرین را بهترین ظرفیت سازمان نوسازی مدارس عنوان و بیان کرد: بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد فضاهای آموزشی کشور توسط خیرین ساخته شده است.

اسکندری نسب در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هدف اصلی آموزش و پرورش اجرای سند تحول بنیادین است گفت: این سند ۶ زیرنظام دارد که یکی از آنها فضا تجهیزات و فنآوری است که نقش تعیین کننده در یادگیری داد و بستر مناسبی برای سایر زیربناها است.

وی ادامه داد: از ۱۳۱ راهکار در سندتحول بنیادی ۹ راهکار مستقیم و ۲۱ راهکار غیرمستقیم با این  زیربنا ارتباط دارد و مسئولیت آن بر عهده سازمان نوسازی مدارس است.

این مسئول دوره جدید سازمان نوسازی مدارس با حضور دکتر رخشانی مهر را مورد توجه قرار داد و آن را فصل جدیدی در فضاهای آموزشی کیفی و مدرن توصیف و بیان کرد: در طراحی و معماری فضای آموزشی محیط آموزشی مد نظر است نه کلاس درس تا فرآیند تسهیل کننده در یاددهی و یادگیری داشته باشد.

 وی بر مکان بینی واقع بینانه و آینده نگر و نیز ساخت مدرسه متناسب با اقلیم و منطقه تأکید کرد و افزود: باید به نقطه نظر مشترک از نظر تأمین تجهیزات مورد نیاز فضاهای آموزشی برسیم و تکریم، ترغیب حفظ و حنایت خیرین در دستور کار است.

Upload Files


طراحی سایت