034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

مدیر کل نوسازی مدارس کرمان : برگزاری جشنواره های مدرسه ای خیرین مدرسه ساز الگوی آموزشی فرهنگ خیر مدرسه سازی برای دانش آموزان

0 Comments

مدیر کل نوسازی کرمان در جلسه شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان کرمان گفت: برگزاری جشنواره های مدرسه ای خیرین مدرسه ساز الگوی خوب آموزشی برای گسترش و ترویج فرهنگ خیر مدرسه سازی در بین دانش آموزان می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان، جلسه شورای بانوان خیر مدرسه ساز در دفتر مدیرکل نوسازی با حضور اعضای شورا برگزار شد، که مهندس واعظی نژاد در این نشست صمیمی برگزاری جلسات شورای خیرین را موثر دانست و اظهار داشت: اعضای شورای خیرین مدرسه ساز در جلسات با طرح مطالبات خیرین موجب می شوند،امورات خیرین به جد پیگیری شود و جذب مشارکت های مردمی خرد و کلان جدید صورت بگیرد.

مدیرکل نوسازی مدارس کرمان بر تکریم خیرین تاکید کرد و گفت: از اعضای شورای بانوان خیر مدرسه ساز می خواهم تا ارتباط با خیرین را پس از اتمام پروژه خیری ادامه دهند، تا خیر احساس نکند بعد از کمک و مشارکت فراموش شده است.

مهندس واعظی نژاد گفت: اعتقاد زیادی به خرد جمعی دارم و از نقطه نظرات خیرین بهره می برم و بانوان خیر همیشه در کنار ما بودند و همراهی کردند و بیشتر افرادی که کمک خیرین را جذب می کنندT بانوان هستند.

مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان اظهار امیدواری کرد: با مشارکت های جدید خیرین در مدرسه سازی دیگر شاهد ترک تحصیل هیچ دانش آموزی نخواهیم بود و در دورترین و محرومترین نقاط استان کرمان شرایط تحصیل برای دانش آموزان فراهم است.

افزودنی است اعضای شواری بانوان خیر مدرسه ساز در این جلسه نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کردند و از حمایت و کمک نوسازی مدارس کرمان در تکریم و تجلیل خیرین مدرسه ساز قدردانی نمودند.