034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

خرید تجهیزات آموزشی مدارس به خود استان‌ها واگذار شد

0 Comments

وحدتی گفت: در کنار منابع مالی محدود، تقاضا‌ها زیاد است و تنها با مدیریت صحیح منابع می‌توان به بهترین شکل منابع را هزینه کرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی نوسازی مدارس استان کرمان، وحدتی پور نماینده سازمان نوسازی مدارس کشور در سفر دو روزه به استان کرمان علاوه بر بازدید از انبار تجهیزات نوسازی کرمان و ارزیابی پرونده‌های خرید و توزیع تجهیزات طی جلسه‌ای با معاون پشتیبانی و همکاران حوزه مالی و حقوقی بر مدیریت منابع مالی و خرید و توزیع تجهیزات تاکید کرد و گفت: خط مقدم تامین و توزیع تجهیزات مدارس معاونت مالی و پشتبانی است و در حال حاضر با مساعدت رخشانی مهر ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور مدیریت خرید و توزیع تجهیزات آموزشی مدارس به خود استان‌ها واگذار شده و ادارات کل نوسازی استان‌ها بایستی بحث خرید و توزیع تجهیزات مدارس را مدیریت کنند.

او با اعلام اینکه تاکنون عملکرد تعداد زیادی از ادارات کل نوسازی سراسر کشور در زمینه خرید تجهیزات و نحوه توزیع آن‌ها ارزیابی شده، افزود: در بازدید‌هایی که به عمل آمده باید دید پارامتر‌هایی واگذاری رعایت شده و اینکه رضایت مورد نظر حاصل شده و در کنار جلب رضاینتمندی آموزش و پرورش مقررات و ضوابط مربوطه رعایت شده است.

وحدتی پور بیان کرد: در این بازدید‌ها هم نقاط قوت مد نظر است و هم سعی داریم نقاط ضعف را مرتفع سازیم .

نماینده سازمان نوسازی کشور بحث انتقال تجربیات را از ادارات کل نوسازی موفق به دیگر ادارت کل مورد تاکید دانست و گفت: تجربیات موفق برخی ادارات که عملکرد خوبی داشتند به دیگر ادارات می‌تواند مثمر ثمر باشد و اراده بر این است در بازدید‌هایی که دارم نقاط قوت ضمن انتقال تقویت شود و نقاط ضعف مرتفع و کاهش یابد.

وحدتی پور همچنین روند توزیع تجهیزات را نیز مهم عنوان کرد و گفت: خرید و توزیع تجهیزات بایستی بر اساس نیاز‌ها و اولویت‌های آموزش و پرورش باشد و بر اساس نیاز آموزش و پرورش تجهیزات در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

او نحوه خرید و توزیع تجهیزات را در مدارس در راستای تحقق عدالت آموزشی مهم دانست و تصریح کرد: نوسازی مدارس بایستی پس از نیاز سنجی  و تعیین اولویت‌های آموزش و پرورش صحت سنجی نیاز‌ها را انجام دهد تا حقی از منطقه‌ای تضییع نشود و عدالت آموزشی که دنبال می‌کنیم محقق شود.

وحدتی پور ضمن اشاره به اهمیت موضوع رسیدگی دستگاه‌های نظارتی به پرونده‌ها و اسناد مالی افزود: مستند سازی از نحوه خرید و توزیع تجهیزات آموزشی حائز اهمیت است و بازدید میدانی و بررسی بر اساس چک لیست‌های تهیه شده و استاندارد می‌تواند راهگشای همکاران حوزه مالی و پشتیبانی باشد.

طراحی سایت