034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

با حضور معاون نظارت و مالی و رئیس خزانه استان؛ محمد حسین احمدی پور به عنوان معاون ذیحسابی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان معرفی شد.

0 Comments

با حضورسلطانی نژاد معاون نظارت مالی اداره کل دارایی و رئیس خزانه معین استان کرمان و مهندس محمد حسنی معاون اجرائی و نظارت و مهندس رضوانی معاون پشتیبانی اداره کل نوسازی، محمد حسین احمدی پور به عنوان معاون ذیحسابی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان معرفی شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان کرمان، سلطانی نژاد رئیس خزانه معین استان کرمان به همراه هیات همراه در محل دفتر کارمدیرکل نوسازی مدارس حضور یافته و طی مراسمی محمد حسین احمدی پور را به عنوان معاون ذیحسابی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان معرفی کردند.

سلطانی نژاد معاون نظارت مالی اداره کل دارایی استان کرمان در این جلسه معارفه به حجم بالای کار در نوسازی مدارس اشاره کرد و گفت: تعداد پروژه های اداره کل نوسازی مدارس زیاد است و این موضوع شرایط کاری را بسیار سخت می کند و نیاز است تا اعتبارات در استان جذب شود و پروژه ها سر موقع تحویل شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: برای جذب اعتبارات و عدم برگشت این اعتبارات از استان نیاز است همه ی دستگاههای استان ، دستگاههای نظارتی ، اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دست به دست هم دهند و از نوسازی مدارس حمایت کنند تا اعتبارات در استان هزینه شود واستان از این امر مهم منتفع گردد.

رئیس خزانه معین استان کرمان در رابطه با حضور آقای احمدی پور به عنوان معاون ذیحسابی نوسازی مدارس اظهار داشت: با توجه به حجم زیاد کار مالی و بالا بودن تعداد پرونده ها واسناد مالی در اداره کل نوسازی مدارس ضرورت داشت در کنار آقای قوام ذیحساب نوسازی مدارس نیروی دیگری قرار بگیرد، تا امورات با سرعت بیشتری پیش رفته و اسناد مالی به موقع تعیین وتکلیف شوند، این جاست که همه اعتبارات جذب می شود و به دنبال جذب اعتبارات قطعاً توسعه و پیشرفت را در استان خواهیم داشت.

مهندس محمد حسنی معاون اجرائی و نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در ادامه جلسه از همکاری ها و حمایت های مدیرکل امور دارایی و رئیس خزانه معین استان تقدیر کرد و بیان داشت: نوسازی مدارس در حال حاضر قریب به ۴۵۰ پروژه در استان در دست اجرا دارد که این حجم از پروژه نشان می دهد تعداد اسناد و پرونده های مالی نیز حجمشان زیاد است و نیاز است حوزه مالی اداره کل نوسازی مدارس تقویت شود.

معاون اجرائی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان افزود: کار ذیحسابی در اداره کل نوسازی با توجه به حجم بالای کار بسیار سنگین می باشد و نیاز بود در کنار آقای قوام ذیحساب اداره کل نوسازی نیروی دیگری کمک کند و بتواند با تجربه و تخصص خود در حوزه مالی موثر واقع شود.

مهندس محمد حسنی تصریح کرد: هر دستگاهی به نوسازی مدارس کمک کند و این دستگاه را حمایت کند، به دغدغه مردم برای حضور فرزندانشان در مدارس ایمن و استاندارد توجه کرده، برای همین همگی بایستی با همکاری و تعامل در کنار یکدیگر بر مشکلات و موانع فائق آییم.


طراحی سایت