جشنواره ها، همایش ها و پویش ها
نهمین همایش و نمایشگاه ملی و دومین همایش بین المللی مدرسه ایرانی معماری ایرانی
پویش ملی «من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من»

چارت سازمانی

سید محمد

واعظی نژاد

مدیرکل

مهدی

رضوانی

معاونت مالی و منابع انسانی

محمود رضا

محمد حسنی

معاونت نظارت

رضا

هدایتی

معاونت فنی

محمد

فرحبخش

معاونت مشارکت های مردمی

مشایخی

محمد

حراست

۰
پروژه های در دست ساخت
۰
پروژه های تحویل داده شده
۰
میزان جذب و مشارکت خیرین