اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

مشارکت ها

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان منصوب شد

سید محمد واعظی نژاد طی حکمی محمد رضا فرحبخش را به عنوان معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس استان کرمان…

مراحل ساخت مدارس مردمی و مشارکتی

ثبت نام خیر حقیقی

مشارکت در امر مدرسه سازی

با مشارکت خود ایران را آباد کنید

 

 

 

 

ثبت نام خیر حقوقی

مشارکت در امر مدرسه سازی

با مشارکت خود ایران را آباد کنید

 

 

 

طراحی سایت