تاییدیه استحکام بنا و ایمنی مدارس و مراکز غیر دولتی استان کرمان

شرکت های مشاور مرتبط با تاییدیه استحکام بنا وایمنی مدارس ومراکزغیردولتی استان کرمان

شرکت مهندسین مشاور کوشا سازه صدرا
آدرس : ….
ساعت کار : …
ساعت کار : ۸-۱۴
شماره تماس کارشناس سرکارخانم مهندس حاج محمدی ۰۹۱۳۹۹۲۳۸۱۰
شهرکرمان.رفسنجان.سیرجان.شهربابک.زرند.انار.کشکوئیه.نوق.راور.ماهان.راین.سرچشمه

شرکت مهندسین مشاور آمودان
آدرس : کرمان خیابان فیروزه کوچه شماره ۳ (نسترن) پلاک ۴۴ طبقه اول زنگ ۱
فکس : ۰۳۴۳۲۴۸۳۲۹۰
تلفن : ۰۳۴۳۲۴۸۳۲۹۰
ساعت کار : ۷٫۳۰-۱۴ همه روزه
شماره تماس کارشناس آقای مهندس رحمانی : ۰۹۹۳۱۴۲۸۱۷۲
کل استان

شرکت مهندسین مشاور اوژن سازه نگین جنوب
آدرس : ….
ساعت کار : ۷٫۳۰-۱۴ همه روزه
شماره تماس کارشناس آقای مهندس کیهانی : ۰۹۱۳۱۹۷۳۱۱۲
کل استان

آقای دکترکاربخش 
شماره تماس ۰۹۱۳۳۴۳۴۴۸۲
کل استان