سید محمد واعظی نژاد طی حکمی محمد رضا فرحبخش را به عنوان معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس استان کرمان منصوب نمود.

متن این حکم به شرح زیر است: جناب آقای محمد رضا فرحبخش

با سلام

قطعاً ارتباط سازنده با خیرین نیک اندیش و نیز سایر نهادها و هدایت آن ها به امر مقدس مدرسه سازی که زیر بنای تعلیم و ترببیت دانش آموزان این مرز و بوم است، توفیق الهی است.

نظر به تعهد و شایستگی و تجارب جنابعالی به عنوان معاون مدیرکل در امور مشارکت های مردمی و نهادها منصوب می گردید، امید است با پشتکار و جدیتی که در شما سراغ دارم به اهداف این اداره کل و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید و با تعامل با آموزش پرورش و مجمع خیرین مدرسه ساز و سایر معاونین و همکاران این اداره کل شاهد رشد تعهدات خیرین در این استان باشیم.موفقیت شما را در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) از خداوند متعال خواستارم./

سید محمد واعظی نژاد

مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان کرمان