بم مدرسه امیرالمومنین هنرستان کشاورزی

بم مدرسه خاتم و وزارت دفاع

فاریاب علی ابن ابیطالب شهید کریمی تاجیک

کهنوج براهویی شهید دادور سفر اسکندر

ارزوییه مدرسه پروین اعتصامی و سیدالشهدا

ارزوییه مدرسه شیخ مفید مهدیه و فاطمیه وکیل اباد امام خمینی

ارزوییه مدرسه شهید نظری صیاد شیرازی

شهداد طالقانی عمار یاسر ابوذر

ریگان مدرسه هاشمی روهینا شهید اوینی غلامشاهی زین العابدین

ریگان امام صادق فارابی

ریگان مدرسه ازادگان سعدی

ریگان مدرسه ۱۵ خرداد جوادیه

ریگان مدرسه انقلاب اسلامی محمد باقر

ریگان مدرسهامام سجاد رسالت

ریگان مدرسه دهقانیان ولیعصر