مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در جلسه شورای معاونین اداره کل نوسازی مدارس گفت: بانک ها بمنظور ادای سهم مسئولیت اجتماعی خود تا کنون ۱۱ پروژه مدرسه سازی در استان مشارکت داشته اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، “سید محمد واعظی نژاد” مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در جلسه شورای معاونین اداره کل نوسازی مدارس گفت: در راستای تحقق اهداف طرح آجر به آجر از بسته های تحولی وزارت آموزش و پرورش بانک ها بمنظور ادای سهم مسئولیت اجتماعی خود تا کنون ۱۱ پروژه مدرسه سازی در استان مشارکت داشته اند.

واعظی نژاد با اشاره به اینکه اکثر مدارس ساخته شده در مناطق محروم و مورد نیاز آموزش و پرورش بوده است؛ افزود: با مشارکت بانک ها ۱۱ پروژه با ۲۴ کلاس درس و ۶ هزار و ۷۸۶ متر مربع زیر بنای آموزشی در استان ساخته شده است.

عضو شورای فنی استان کرمان با اذعان به اینکه مشارکت بخش خصوصی رشد قابل توجهی داشته و نیاز است صنایع و کارخانجات بومی در مدرسه سازی بیشتر مشارکت نمایند، تصریح کرد: با مشارکت بانک ها در شهرستان های نرماشیر، قلعه گنج، رودبار ، منوجان، ریگان، رابر و ناحیه ۲ کرمان مدرسه ساخته شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان از عملکرد بانک ها در خصوص مدرسه سازی قدردانی کرد و گفت: بانک ملی ، بانک تجارت، بانک سینا ، بانک مسکن، بانک کشاورزی ، بانک اقتصاد نوین، بانک صادرات و بانک سپه از بانک هایی بودند که تا کنون در امر مقدس مدرسه سازی مشارکت داشته اند