به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان ” سید محمد واعظی نژاد” مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان گفت: مصاحبه عمومی تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی ،در سه بخش سوابق آموزشی و پژوهشی، دانش و مهارت شغلی و روانشناسی برگزار می شود.

وی افزود: پس از برگزاری هشتمین آزمون استخدامی، مصاحبه این افراد در سه بخش سوابق آموزشی و پژوهشی، دانش و مهارت شغلی و روانشناسی، با استقرار مشاوران‌خبره روانشناسی، و مهندسین متخصص و با حضور معاونت های عمرانی، فنی در اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان انجام می شود.