تجلیل سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس از فرهنگیان شاغل در اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان “سید محمد واعظی نژاد” مدیرکل نوسازی مدارس به مناسبت روز و هفته بزرگداشت مقام معلم از فرهنگیان شاغل در اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان با اهدا لوح سپاس تجلیل کرد.