به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان سید محمد واعظی نژاد مدیر کل نوسازی مدارس با همتای خود حمید شهسواری مدیرکل امور دارایی استان کرمان دیدار کرد.

سید محمد واعظی نژاد طی این دیدار از رشد اعتبارات در سال گذشته خبر داد و گفت:در سال ۹۹ مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبارات دولتی ملی داشتیم که با این اعتبارات و اعتبارات خیرین ۳۰۰ پروژه نیمه تمام ، فعال شد و به کمک خیرین و تزریق اعتبارات ملی و استانی توانستیم تعداد زیادی پروژه‌ جدید را تحویل آموزش و پرورش بدهیم.

مهندس واعظی با اشاره به اینکه اعتبارات و کمک های خیرین نیز کمک شایانی در رشد و توسعه فضاهای آموزشی داشته است؛ افزود: ۲۵۰ میلیارد تومان کمک خیرین را طی سال گذشته تاکنون داشته ایم که عملاً با اعتبارت دولتی سر جمع با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی و خیری توانستیم ۴۵۸ پروژه را در سراسر استان فعال کنیم و در مهر ۱۴۰۰ تعداد زیادی پروژه تحویل آموزش و پرورش می شود که کم سابقه و بی نظیر است.

وی همچنین تصریح کرد: تسریع در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی ، همچنان مجدانه توسط اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در حال پیگیری و اقدام است.

حمید شهسواری مدیرکل امور دارایی استان کرمان در این دیدار بیان داشت: از مهم‌ترین ارکان توسعه در هر کشوری، مدرسه و امکان تحصیل است. با مدرسه و به طور کل با آموزش می‌توان بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را برطرف نمود. آموزش و پرورش سنگ زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه است. مدرسه اولین قدم از نردبان آموزش است. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی در جوامع پیشرفته نشان می‌دهد، همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار بوده‌اند.