با حضور مدیران ارشد بانک‌کشاورزی استان کلنگ ساخت مدرسه ۱۲کلاسه دبیرستان دوره دوم آیت الله بهجت در شهر کرمان به زمین زده شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان “سید محمد واعظی نژاد” مدیرکل نوسازی مدارس عنوان کرد: در راستای تحقق اهداف طرح اجر به اجر و مشارکت بنگاههای اقتصادی در ساخت مدرسه با هدف ادای سهم مسئولیت اجتماعیشان بانک کشاورزی ساخت دومین مدرسه را در شهر کرمان آغاز نمود.
مهندس واعظی نژاد تصریح کرد: این دبیرستان با ۱۲ کلاس درس با مشارکت ۱۰ میلیارد ریالی بانک کشاورزی استان که ۳۰ درصد سهم پروژه می باشد ، ساخته می شود که مابقی اعتبار چیزی حدود ۷۰ درصد را اعتبارات دولتی نوسازی مدارس تامین خواهد شد.

عضو شورای فنی استان بیان داشت: این دبیرستان به نام مرجع عالیقدر آیت الله بهجت نامگذاری خواهد شد، که با زیربنایی حدود۱۳۰۷ متر مربع ساخته خواهد شد.

عصو شواری آموزش و پرورش استان از ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه دیگری در شهرستان کم برخوردار ریگان خبر داد و گفت: بانک کشاورزی اولین مدرسه مشارکتی خود را در شهرستان ریگان کلنگ زد و در حال ساخت است.

وی با اشاره به همت خوب مدیران ارشد بانک‌ کشاورزی در مشارکت در امر مقدس مدرسه سازی اظهار داشت: این مدرسه ۱۲ کلاسه با هزار و ۴۰۰ مترمربع زیر بنای آموزشی با مشارکت ۱۸ میلیارد ریالی بانک کشاورزی و تامین اعتبارات دولتی نوسازی مدارس در حال ساخت است.