مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان ار پویش ملی به رنگ مدرسه ویژه دانش آموزان ۶ تا ۱۲ سال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسای مدارس “سید محمد واعظی نژاد” در خصوص این پویش ملی گفت:در راستای تحقق اهداف طرح آجر به آجر این پویش بعد از پویش های مهر محرم ، مهر مدرسه و مهر بانوان راه اندازی شده است.
وی افزود: دانش آموزان ۶ تا ۱۲ سال می توانند نقاشی های خود را با موضوع “مدرسه دوست داشتنی من” در سایت آجر به آجر www.ajorBajor.ir بارگذاری و از جوایز متنوع بهره مند گردند.

مدیرکل نوسازی مدارس تصریح کرد:”شرکت میهن” بعنوان حامی این پویش، علاوه بر تامین جوایز مسابقه، به ازای هر نقاشی نیز ، هزینه یک آجر را به مدرسه سازی اهدا خواهد کرد.
عضو شواری فنی استان کرمان از اولیای دانش آموزان خواست تا دانش آموزان را تشویق کنند تا در این طرح شرکت کنند و هدف شرکت دانش آموزان در این طرح را نهادینه سازی فرهنگ خیر در سنین پایین عنوان کرد.