مسئول شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان‌کرمان گفت: طی مراسمی با حضور مدیرکل نوسازی مدارس از بانوی خیر مدرسه ساز خانم‌طاهره آتش پنجه تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان” مهدیه نکویی” مسئول بانوان‌خیر مدرسه ساز استان کرمان بیان داشت: خانم طاهره آتش پنجه از خیرینی است که بطور مستمر به دانش آموزان نیازمند و در تکمیل مدارس نیز کمک مالی می کند.

مهندس نکویی با اشاره به اینکه بانوان خیر مدرسه ساز دغدغه دانش آموزان بی بضاعت را نیز دارند؛ افزود: خانم‌آتش پنجه علاوه بر ساخت یک باب مدرسه و یک سالن با مشارکت نوسازی مدارس در امر مدرسه یاری نیز فعال هستند.

مسئول شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان‌کرمان حضور بانوان خیر مدرسه ساز را در امر مقدس مدرسه سازی چشمگیر عنوان‌ کرد و گفت: خانم‌زهرا گیتی نژاد مدیر موسسه خیریه مهر گیتی نیز از جمله بانوانی هستند که هم خودشان مدرسه ساخته اند و هم خیرین زیادی را برای مدرسه ساختن جذب کرده اند.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کرمان تصریح کرد: با تفاهم‌نامه ای که بین اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان و موسسه خیریه مهر گیتی منعقد شده است نزدیک به ۲۰ مدرسه با مشارکت این خیریه توانمند و پویا در استان کرمان و در مناطق مورد نیاز ساخته می شود.