به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان‌کرمان “سید محمد واعظی نژاد” مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان با همسر شهید “تاجعلی شاه حیدری” والده محترم همکار گرامی خانم مهدیه شاه حیدری دیدار کرد.
در این دیدار ضمن تجلیل از مقام و منزلت مادر شهید و همسر شهید، خاطرات و ویژگی‌های این شهید معظم از زبان خانواده ایشان باز گو شد.