به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان‌کرمان؛ “به همت ستاد اقامه نماز اداره کل نوسازی مدارس” با حضور مهندس رضا هدایتی و حجت الاسلام سلمانی امام جماعت این اداره کل از فعالان حوزه اقامه نماز و ترویج فرهنگ نمازخوانی تجلیل به عمل آمد.
مهندس رضا هدایتی مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در این مراسم از همکاران فعال در حوزه اقامه نماز و ترویج فرهنگ‌نماز خوانی قدردانی نمود و گفت: ترویج فرهنگ اقامه نماز مورد تاکید است و اقامه نماز جماعت در ایجاد جو صمیمی و دوستانه بین همکاران بسیار موثر است.
مهندس هدایتی از حجت الاسلام سلمانی امام‌جماعت اداره کل نوسازی مدارس تشکر کرد و گفت: نقش امام جماعت در ترویج فرهنگ نماز و نماز خوانی بر کسی پوشیده نیست و امام جماعت می تواند با ارتباط با کارکنان در حوزه های مختلف آنان را راهنمایی و مشورت دهند.
حجت الاسلام سلمانی امام‌جماعت اداره کل نوسازی مدارس از حضور پر رنگ‌کارکنان نوسازی مدارس در اقامه نماز جماعت تقدیر کرد و بیان داشت: سازمان‌هایی که بحث اقامه نماز جماعت را جدی می گیرند و کارکنانشان حضور فعالی در اقامه نماز به وقت و بصورت جماعت دارند در تکریم ارباب رجوع و رسیدن به اهداف سازمانی موفق تر عمل می کنند.