به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان به مناسبت روز گرامیداشت مهندس؛ از دکتر اسدالله بهرامی به عنوان مهندس برتر تجلیل به عمل آمد.
صبح امروز با حضور مهندس رضا هدایتی مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان و معاونان و همکاران دفتر فنی و نظارت از مهندس اسدالله بهرامی مسئول کمیته مدیریت سبز مدارس بااهدای لوح سپاس تقدیر شد.
افزدونی است این تجلیل با توجه به ارزیابی شاخص های ابلاغی صورت گرفته و با عنایت به کسب امتیاز بالای ۶۰۰ ایشان به سازمان مرکزی معرفی شدند.
شایان ذکر است در این جلسه از مهندس میلاد داعی الله در راستای عملکرد مطلوبشان در نهضت آسفالت مدارس با اهدا لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.