تقدیر نشریه بومی محلی تریبون جنوب از عملکرد نوسازی مدارس در بحث استاندارد سازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی کلاس های درس جنوب استان‌کرمان

در متن تقدیر مدیر مسئول و سردبیر این نشریه بومی محلی آمده است:

جناب آقای مهندس هدایتی مدیرکل محترم نوسازی مدارس استان کرمان،
جناب مهندس محمد حسنی معاون محترم نوسازی استان کرمان،

مهندس گله داری و مهندسی ایلخانی ناظرین محترم منطقه جنوب کرمان

با سلام و سپاس ذات پاک آفرینش را که از عنایات و الطاف بی دریغش میهن عزیزمان ایران در مسیر رشد و تعالی قدم برداشته و با مساعی و درایت مدیران فرهیخته و مردمی، پله های ترقی و توسعه را یک به یک طی می‌نماید.

اینجانبان با آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله بر خود فرض می‌دانیم زحمات و تلاش‌های بی شائبه شما عزیزان و همکاران محترمتان را در راستای استانداردسازی و نوسازی سیستم سرمایشی مدارس مناطق جنوب کرمان را ارج نهاده و از درگاه ایزد منان در سال جدید سعادت و توفیق روز افزون شما را جهت پیشبرد اهداف دولت خدمتگزار مسالت می نمائیم.

حسن کوهپیما مدیر مسئول نشریه تریبون جنوب

حسین خسروی سردبیر نشریه تریبون جنوب