به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان؛ صبح امروز ” مهندس رضا هدایتی” مدیرکل نوسازی مدارس کرمان با بنی اسدی رئیس اداره استثنایی استان دیدار کرد و گفت: طراحی مدارس کودکان استثنایی با رویکرد شناخت مولفه های کیفی اثرگذار با تأکید بر انعطاف پذیری در فضاهای معماری بر سلامت جسمی و روحی معلولین انجام می شود.
مدیرکل نوسازی مدارس تصریح کرد: یادگیری به خودی خود رفتاری انفعالی نیست بلکه یک رفتار فعال و خلاق است، بنابراین محیط های آموزشی باید انعکاس دهنده آموزشی که از آن حمایت می کنند، باشند.
وی افزود: از آنجایی که همواره گفته شده است؛ معلولیت، محدودیت نیست سعی بر آن داشتیم که برای این اشعار با خلق فضای معماری یک نمود ظاهری ایجاد کنیم.
عضو شورای آموزش و پرورش استان اذعان داشت: توجه به احساس آرامش ، امنیت و آزادی کودکان استثنایی بسیار حایز اهمیت است و می تواند موجب افزایش توان رفتاری کودک شده و بستر تعامل آنها با محیط را فراهم کند.
مهندس هدایتی با اشاره به اینکه طراحی فضاهای آموزشی کودکان استثنایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است،خاطر نشان ساخت: فضاهای آموزشی ویژه کودکان‌استثنایی بایستی محیطی امن ، آرام ، در عین حال محرک و سیال باشند.