به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان ” مهندس رضا هدایتی” با دکتر پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مناسبت فرارسیدن سال جدید و حلول بهار طبیعت دیدار کرد و در این دیدار بر حمایت های قانونی و استفاده بیشتر از ظرفیت های مجلس در راستای حمایت از حوزه ساخت و ساز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی استان کرمان تاکید شد.