به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان “مهندس رضا هدایتی” مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان ایشان را در این بازدید همراهی نمود .
مدیرکل نوسازی مدارس در رابطه با این پروژه گفت: این پروژه با ۲ هزار و ۶۹۹ متر مربع زیر بنا با نظارت و اجرای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در دست اجراست.
وی تصریح کرد: پروژه از سال ۹۱ شروع شده و در مقاطعی بدلیل عدم تامین اعتبار کار اجرا متوقف شد ولیکن با تامین اعتبار جدید این پروژه در سال جاری به زودی آماده بهره برداری است و تحویل ستاد بحران استان کرمان خواهد شد.