در راستای اجرای میز خدمت جهادی برگزار شد

دیدار مدیرکل نوسازی مدارس با مردم شهرک الله آباد شهر کرمان

در راستای اجرای میز خدمت جهادی مهندس رضا هدایتی مدیرکل نوسازی مدارس با حضور در مسجد امام سجاد(ع) شهرک الله آباد شهر کرمان با اهالی این محله دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان ؛ مهندس رضا هدایتی مدیرکل نوسازی مدارس با هدف پیوند مدیران ستوه مختلف ادارات و نهادها با مردم جهت تحصیل و تسریع در حل مسائل عمومی جامعه با مردم محله حاشیه نشین شهرک الله آباد دیدار و گفتگو کرد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان ضمن قدردانی از همکاری حجت الاسلام رضایی امام‌جماعت مسجد امام سجاد(ع) شهرک الله آباد که شرایط دیدار مردمی را فراهم آوردند، در دیدار با اهالی این شهرک گفت: برنامه داریم تا میز خدمت جهادی اداره کل نوسازی مدارس را در محله های کم برخوردار شهرها و مناطق محروم استان فعال کنیم و از نزدیک با مسائل و مشکلات مردم آشنا و نسبت به رفع و کمبودها اقدام کنیم.

مهندس هدایتی با اشاره به اینکه سیاست دولت کار و کرامت ارتباط نزدیک و رودررو با مردم است، خاطر نشان ساخت: در همین راستا در حال رایزنی هستیم تا در مناطق حاشیه نشین شهر کرمان کمبود فضای آموزشی ایمن و استاندارد بیشتری ساخته شود.

عضو شورای فنی استان از ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرک الله آباد خبر داد و گفت: این پروژه با پیشرفت ۶۵ درصدی با یک هزار و ۳۰۰ متر مربع زیربنای آموزشی از محل اعتبارات بنیاد علوی (مستضعفان) در دست اجراست.

عضو شورای آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد : در کنار تامین اعتبار این پروژه توسط بنیاد علوی، اداره کل راه و شهرسازی استان نیز از محل اعتبارات حاشیه نشینی فصل اعتبارات زیر ساخت در احداث این مدرسه ما را حمایت و کمک می کند.

افزودنی است تا کنون یک باب مدرسه ۹ کلاسه تمام خیری در سال۹۶ و یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه از محل اعتبارات نوسازی مدارس در سال ۹۳ در این شهرک پرجمعیت و نوپا ساخته شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان ضمن قدردانی از همکاری حجت الاسلام رضایی امام‌جماعت مسجد امام سجاد(ع) شهرک الله آباد که شرایط دیدار مردمی را فراهم آوردند، در دیدار با اهالی این شهرک گفت: برنامه داریم تا میز خدمت جهادی اداره کل نوسازی مدارس را در محله های کم برخوردار شهرها و مناطق محروم استان فعال کنیم و از نزدیک با مسائل و مشکلات مردم آشنا و نسبت به رفع کمبودها اقدام کنیم.

مهندس هدایتی با اشاره به اینکه سیاست دولت کار و کرامت ارتباط از نزدیک با مردم است، خاطر نشان ساخت: در همین راستا در حال رایزنی هستیم تا در مناطق حاشیه نشین شهر کرمان کمبود فضای آموزشی ایمن و استاندارد جبران شود.

عضو شورای فنی استان از ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرک الله آباد خبر داد و گفت: این پروژه با پیشرفت ۶۵ درصدی با یک هزار و ۳۰۰ متر مربع زیربنای آموزشیاز محل اعتبارات بنیاد علوی (مستضعفان) در دست اجراست.

عضو شورای آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد : در کنار تامین اعتبار این پروژه توسط بنیاد علوی، اداره کل راه و شهرسازی استان نیز از محل اعتبارات حاشیه نشینی فصل اعتبارات زیر ساخت در طاخت این مدرسه ما را حمایت و کمک می کند.