طی احکامی جداگانه از سوی مدیرکل نوسازی مدارس استان‌کرمان معاونین جدید اداره کل نوسازی مدارس معرفی شدند.
با حضور دکتر عبداللهی معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور، طی مراسمی در سالن کنفرانس این اداره کل معاونین جدید اجرائی _ نظارت و پشتیبانی _ توسعه مدیریت اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان ، صبح امروز با حکم رضا هدایتی مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان طی جلسه ای با حضور دکتر عبداللهی معاون فنی و نظارت و مهندس چگنی مدیرکل دفتر فنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مهندس امیر صانعی به عنوان معاون نظارت و اجرا معرفی و از زحمات و تلاش های مهندس محمود رضا محمد حسنی تقدیر و تشکر شد.
در همین جلسه مهندس احسان جاذبی به عنوان معاون جدید پشتیبانی و توسعه مدیریت معرفی و از زحمات و تلاش های مهندس مهدی رضوانی قدردانی شد.