به گزارش اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان، محمدرضا فرحبخش در این نشست افزود: در راستای اجرای طرح تحولی آجر به آجر پویش ملی “صحن حرم، مدرسه ام” در شهرستان‌ها و مناطق با همراهی، همدلی و مشارکت مردم نیکوکار و نیک اندیش استان همزمان با سراسر کشور در حال برگزاری است.
وی گفت: تلاش در راستای ترویج فرهنگ مدرسه سازی و مشارکت در این امر مقدس ضرورتی انکارناپذیر است و ایجاد انگیزه و ترغیب آحاد جامعه برای مشارکت در این عرصه با بهره گیری از هر ظرفیت و بستری در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
فرحبخش اظهار داشت: پویش “صحن حرم، مدرسه ام” پنجمین پویشی است که در راستای طرح تحولی آجر به آجر در حال اجراست و از این محل خوشبختانه ۸ مدرسه برای دانش آموزان با نیازهای ویژه احداث می شود.
معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان افزود: مردم دیار کریمان همیشه پیشتاز کارهای خیر و نیکوکاری هستند و از این حیث گسترش مشارکت های مردمی حتی به اندازه یک آجر در اجرای این پویش مدنظر بوده و امیدواریم به همت مردم نیک اندیش، اهداف این پویش بیش از پیش محقق شود.
فرحبخش خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان و نیک اندیشان می‌توانند با مراجعه به کانال مهر مدرسه در شبکه اجتماعی شاد و یا از طریق وب سایت ajorBajor.ir در این پویش خیرخواهانه شرکت کنند.