فراخوان شناسایی شرکت مهندسین مشاور

اداره کل نوسازی ، توسعه و  تجهیز مدارس استان کرمان در نظر دارد در راستای اجرایی شدن ماده ۶ آیین نامه استقرار مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی، مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ۶۱/ت۵۵۲۷۳ه مورخ ۵/۱/۱۳۹۸، از ظرفیت و تخصص بخش خصوصی ( مهندسین مشاور) که گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بوجه کشور دارند با رعایت موارد ذیل استفاده نماید :

مهندسسین مشاوربا تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

اسناد و مدارک مورد نیاز:

  1. تصویر آخرین اساسنامه مصوب، آخرین روزنامه رسمی و تغییرات صاحبان امضای مجاز و گواهینامه معتبر مالیات بر ارزش افزوده شرکت
  2. تصویر گواهینامه صلاحیت اخذ شده از سازمان برنامه و بوجه کشور (برابراصل)
  3. ارائه لیست امکانات لازم اداری، سخت افزاری و نرم افزاری و شرح سوابق اجرایی و تخصصی در زمینه مورد نظر
  4. ۴-     معرفی کارشناس ونماینده با تخصص عمران یا معماری وحداقل مدرک کارشناسی و ۵ سال سابقه کار   

شرکتهای مهندسین مشاور واجد شرایط که مایل به همکاری می باشند، لازم است مدارک مورد نیاز را با ذکر دقیق نام شرکت، نشانی و شماره تماس به اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان به آدرس کرمان بلوارجمهوری اسلامی نرسیده به چهارراه امام جمعه وکد پستی ۷۶۱۹۶۴۳۱۵۱ ارسال نمایند.

ارسال مدارک هیچ حقی را برای شرکت مهندسین مشاور ایجاد نمی نماید و این اداره کل در رد یا قبول شرکت مختار می باشد.

این اداره کل مختار خواهد بود مهندسین مشاور مختلف را بر اساس مدارک ارائه شده ارزیابی نموده و درصورت احراز توانمندی مهندسین مشاور نسبت به انتخاب آنها اقدام نماید.

در صورت هر گونه سوال و ابهام در ساعات اداری با آقای مهندس وکیلی مسئول مدارس ومراکز غیر دولتی به شماره (داخلی ۸۰۴۸) ۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱- تماس حاصل فرمایید.