طی حکمی از سوی مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان، آقای مهندس سعید زندوکیلی به عنوان معاون امور مشارکت‌های مردمی و نهادها منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، مهندس رضا هدایتی طی حکمی، آقای مهندس سعید زندوکیلی را به عنوان معاون مدیرکل در امور مشارکت‌های مردمی و نهادها منصوب نمود.

بر پایه‌ی این گزارش، روز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ طی جلسه‌ای در محل اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان، ضمن معارفه‌ی آقای مهندس زندوکیلی، از زحمات آقای محمدرضا فرح‌بخش معاون سابق امور مشارکت‌های مردمی و نهادهای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، تقدیر شد. آقای فرح‌بخش از مردادماه سال ۱۳۹۸ این سمت را بر عهده داشت.