سردار حسن پلارک، یار دیرین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ضمن حضور در اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان با معاون مشارکت‌های مردمی این اداره کل دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، این دیدار جهت پیگیری ساخت یک مدرسه‌ی خیرساز در استان کرمان توسط سردار حسن پلارک صورت گرفت. سردار پلارک به عنوان خیر مدرسه‌ساز این مدرسه را با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان به یاد همسرش مرحومه بانو معصومه جعفری احداث خواهد کرد.