روز یک‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۱، مهندس رضا هدایتی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان ضمن حضور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان جهت پیگیری دغدغه‌های معیشتی کارکنان نوسازی مدارس استان کرمان با آقای محمدرضا وحیدی سرپرست جدید این سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، پیگیری وضعیت معیشتی، پیگیری وضعیت اجرای رتبه‌بندی و پرداخت مزایای آن به کارکنان نوسازی مدارس و در میان گذاشتن دغدغه‌های مالی کارکنان این اداره کل اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و… با سرپرست جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان از محورهای اصلی این دیدار بود.