مهندس پیام صدقی معاون دفتر نظارت همراه با مهندس علی‌رضا محمودی سرگروه نظارتی ۳ و مهندس سید وحید عباس‌میری کارشناس تاسیسات دفتر نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ضمن سفر به استان کرمان از پروژه‌های این استان بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، طی این بازدید، وضعیت پروژه‌های در دست اجرای استان و به طور ویژه پروژه‌های تحویلی مهرماه و طرح شهید پناهی مورد بررسی قرار گرفتند.


بازدید از پروژه‌های شهرستان سیرجان و مرکز و شرق استان، برگزاری جلسه با مدیرکل و برگزاری نشستی با حضور معاونت نظارت و اجرایی و مدیران پروژه‌ی اداره کل نوسازی مداری استان کرمان از دیگر برنامه‌های این سفر بود.


بر پایه‌ی این گزارش، از جمله موارد مطرح شده در نشست مسئولان دفتر نظارت سازمان با مدیران پروژه‌ی استان کرمان می‌توان به ارائه‌ی راهکارهایی جهت افزایش کیفیت اجرا و تسریع روند پروژه‌ها اشاره کرد.