در روز پنجشنبه مورخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور دکتر وحیدی وزیر کشور، استاندار ، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان، ساختمان ستاد بحران استان کرمان ، که مجری این طرح اداره کل نوسازی مدارس کرمان بود، افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان: ساختمان اداره کل مدیریت ستاد بحران استان کرمان با دکتر وحیدی وزیر کشور ، استاندار کرمان ،نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان کرمان ،افتتاح گردید.

مهندس رضا هدایتی در این مراسم طی گزارشی از مشخصات این ساختمان گفت : این پروژه در سال ۱۳۸۸ کلنگ زنی و احرای آن آغاز گردید ولی به دلیل کمبود اعتبار این پروژه متوقف گردید ولی در سفر اخیر که ریاست محترم جمهوری به استان کرمان داشتند اعتباری جهت ساخت  وتکمیل این پروژه مصوب گردید واین ساختمان در تیرماه ۱۴۰۲ تکمیل وتوسط وزیر کشور به بهره برداری رسید

وی ادامه داد: این ساختمان توسط استانداری کرمان به بهره برداری رسیده است و مجری و ناظر دستگاه اجرایی این ساختمان اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کرمان می باشد .

عضو شورای فنی استان همچنین اظهار کرد: این ساختمان به متراژ ۲۴۰۰ متر مربع زیر بنا و در سه ظبقه می باشد که۴۲۰۰۰ متر مربع محوطه سازی دارد که ۱۰۰۰۰ متر مربع آن اجرا شده است همچنین متراژ ۱۰۰۰ متر مربع طول حصار کشی ، سردرب و پارکینگ این ساختمان می باشد.