در روز شنبه مورخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ جلسه هفتگی مدیرکل با معاونین و مدیر پروژه های منطقه در خصوص بررسی و پیگیری پروژه های در حال تکمیل و تحویلی مهرماه ۱۴۰۲، در دفتر وی تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان در این جلسه بررسی و پیگیری مسائل پروژه های در حال تکمیل و تحویلی مهر ماه و جذب اعتبارات سال ۱۴۰۱ ، مورد بحث قرار گرفت

مهندس رضا هدایتی مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در این جلسه طرح افتتاحیه همزمان ۲۰۰۰ پروژه آموزشی و پرورشی در قالب ۱۰۰۰۰ کلاس درس، درکشور را نیز مطرح کرد و پیگیری ، فراهم سازی بستر مناسب و برنامه ریزی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم را خواستار شدند.

گفتنی است جلسه مدیرکل با معاونین و مدیران پروژه، هر هفته در دفتر مدیرکل برگزار می گردد.