به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان مهندس هدایتی مدیرکل،مهندس رضوانی مدیرپروژه و مهندس سلطانی ناظر، ازپروژه های در حال تکمیل شهر کرمان بازدید به عمل آوردند

مهندس هدایتی در این بازدید ضمن اعلام آمادگی و بهره برداری از چند پروژه و پیگیری و رفع مشکلات در پیش رو بعضی از پروژه ها گفت: در استان کرمان و شهر کرمان پروژه های خیری نیمه تمام زیادی بودندکه به دلیل کسری بودجه از سهم دولت،چند سالی به صورت نیمه تمام باقی مانده بودند، که در سفر ریاست جمهوری به استان کرمان بودجه ای برای تکمیل این پروژه ها مصوب گردید و امسال این پروژه ها درحال اجرا و تکمیل می باشند

عضو شورای آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: با وجود کمبود فضای آموزشی در استان،امسال تعداد ۱۵۰۰ کلاس درس در استان ودر شهر کرمان تعداد ۱۵۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش می گردد

مدیرکل نوسازی مدارس کرمان در حاشیه ی این بازدید با اشاره به طرح افتتاح همزمان ۲۰۰۰ پروژه ی آموزشی و پرورشی در قالب ۱۰۰۰۰ کلاس درس در سراسر کشور در شهریور ماه سال جاری با حضور مقامات عالی رتبه کشوری خبر داد.