درروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ با حضور معاون مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس کرمان و نماینده خیر تفاهم نامه اهداء زمین و ساخت مدرسه ۳ کلاسه امضا شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان، با حضور آقای عبدالحمید حدیدی،نماینده خیرمحترم خانم فاطمه عباس زاده تفاهم نامه ساخت مدرسه سه کلاسه و اهداء زمین توسط خیر محترم،در دفتر مهندس زندوکیلی معاون مشارکتهای مردمی امضاء گردید

مهندس زندوکیلی گفت،خیر محترم سرکار خانم فاطمه عباس زاده، زمینی را به مساحت ۱۲۵۰ مترمربع در شهرستان بم،جهت ساخت یک باب مدرسه سه کلاسه تقدیم آموزش و پرورش شهرستان نموده است.

وی ادامه داد بعد از گفتگو با خیر محترم در خصوص هزینه ساخت این مدرسه، وی مبلغ بیست و یک میلیارد ریال برای ساخت این مدرسه نیز متقبل و تفاهم نامه ساخت این مدرسه به امضاء طرفین رسید