رضا هدایتی مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در روز یکشنبه ۱۴ آبان، از هنرستان کشاورزی رضوان و نحوه پیشرفت ساخت گلخانه و توزیع تجهیزات هنرستانی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان؛ رضاهدایتی مدیرکل نوسازی مدارس کرمان در حاشیه این بازدید،باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در خصوص حرفه‌آموزی، دانش آموزان در هنرستانها گفت: سیاست سازمان نوسازی مدارس کشور در خصوص جهش هنرستان‌ها، به دنبال احداث این مراکز و توزیع تجهیزات مدرن و به روز آموزشی و هنرستانی در این مراکز آموزشی می باشد.

 هدایتی با اعلام اینکه،بیش از ۴۵ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی در مدارس استان کرمان توزیع شده،گفت: راهبرد دولت و وزارت آموزش و پرورش، حرفه‌آموزی به جای مدرک‌گرایی است که در دولت مردمی دکتر رئیسی اعتبار خوبی برای ساخت، اداره و تجهیز هنرستان‌ها در نظر گرفته شده است.

عضو شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به ساخت هنرستانهای جنب کارخانه گفت: سال گذشته در شهرستان راور کلنگ هنرستان جنب کارخانه در شهرستان راور و امسال کلنگ ساخت چهار مجتمع آموزشی  و هنرستان توسط ارگ جدید، در چهار نقطه از شهرستان بم به زمین زده شد و امسال نیز چند هنرستان از ۱۴۶ پروژه آموزشی در سطح استان افتتاح گردید. 

گفتنی است، یک دستگاه تراکتور، انواع تجهیزات و ادوات کشاورزی مدرن و به روز و سایر تجهیزات هنرستانی به هنرستان کشاورزی رضوان داده شد.

لازم به ذکر است در این بازدید مدیرکل نوسازی مدارس کرمان که احسان جاذبی معاون پشتیبانی و فدایی مسئول کارپردازی و توزیع تجهیزات نوسازی مدارس کرمان، وی را همراهی کردند، از روند پیشرفت ساخت گلخانه کشاورزی که توسط نوسازی مدارس کرمان اجرا گردیده، بازدید نمود.