به همت دفتر فنی اداره کل نوسازی مدارس اولین کارگاه آموزشی بررسی الزامات ایمنی وحریق مدارس در سالن کنفرنس اداره کل نوسازی مدارس کرمان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان: کارگاه آموزشی بررسی الزامات ایمنی و حریق در مدارس، با حضور همکاران فنی این اداره کل و اساتید و کارشناسان اداره کل نوسازی مدارس،کارشناسان فنی ادارات آموزش وپرورش واساتید دانشگاهی و کارشناسان حوزه پیشگیری سازمان خدمات آتش نشانی و ایمنی شهرداری کرمان برگزار گردید

علی فرسنگی معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در این جلسه گفت:هدف از برگزاری این دوره کارگاه آموزشی، ضمن ارائه استاندارد های فنی در طراحی فضاهای آمورشی بر لزوم کنترل و دریافت مجوز آتش نشانی توسط آموزش وپرورش به صورت سالیانه تاکید شد.

فرسنگی با اشاره به یاد دهی و پیشگیری حوادثی از قبیل حوادث ترافیکی، آتش سوزی و ایمنی در مدارس گفت: پیشنهاد استفاده از نیرویی به عنوان مسئول ایمنی مدارس جهت بررسی و کنترل مسائل مربوط به حفاظت از دانش اموزان جهت جلوگیری از حوادث ترافیکی .آتش سوزی و ایمنی مطرح شد.

لازم به ذکر است در این کارگاه آموزشی، همچنین نحوه عملکرد سیستم های اعلان حریق واتفا حریق به صورت عملی آموزش داده شد.

گفتنی است اولین کارگاه آموزشی بررسی الزامات ایمنی و حریق در مدارس، به همت و پیگیری دفتر فنی اداره کل نوسازی مدارس کرمان با حضور همکاران فنی این اداره کل برگزار گردید