در گرامیداشت هفته مبارک بسیج و در راستای پویش نذر خون،همکاران اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان با حضور در پایگاه انتقال خون ،با اهداء خون خود در این امر خداپسندانه شرکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان: در گرامیداشت هفته بسیج و در راستای پویش نذرخون، همکاران و اعضاء پایگاه مقاومت بسیج شهید زاهدی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان با حضور در پایگاه انتقال خون، با اهداء خون خود در این امر خداپسندانه شرکت کردند.

مسعود زاهدی مسئول پایگاه مقاومت شهید زاهدی اداره کل نوسازی مدارس کرمان ضمن تقدیر و تشکر از اعضاء پایگاه مقاومت بسیج برای شرکت در این امر خدا پسندانه گفت: یکی از برنامه های هفته بسیج پویش نذرخون اهدای خون کارمندان و بسیجیان ادارات و دستگاههای اجرایی می باشد که به لطف خدا و همکاری همکاران این امر برای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان تحقق یافت.

گفتنی است بیش از این نیز همکاران اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان به مناسبتهای گوناگون و به طور آزاد با حضور در پایگاه های انتقال خون،با اهداء خون در این امر شرکت کردند.