با تلاش و همت همه جهادگران سنگر مقدس مدرسه سازی در استان کرمان،در اربعین شهادت شهداء گرانقدر مدرسه ۱۲ کلاسه شهداء دانش آموز به بهره برداری می رسد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان،رضا هدایتی مدیرکل نوسازی مدارس کرمان گفت:ساخت و تکمیل پروژه مدرسه سازی شهداء دانش آموز ۱۳ دیماه که قرار بود در مهرماه سال آینده تکمیل شود، با برنامه ریزی و سیاست وزارت آموزش و پرورش،سازمان نوسازی مدارس کشور و اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان،این پروژه به نام شهداء دانش آموز ۱۳ دیماه که در حادثه تروریستی به شهادت رسیده اند، نام گذاری خواهد شد.

هدایتی ضمن تشکر از همه کسانی که در تکمیل این پروژه آموزشی ۱۲ کلاسه همکاری دارند، افزود: با فعالیت چند اکیپ به طور همزمان و با همان کیفیت و با تلاش و همت شبانه روزی معاونین و همه همکاران اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان و پیمانکار پروژه، به برکت خون شهداء دانش آموز این پروزه ۱۲ کلاسه به زودی به بهره برداری خواهد رسید.